Chương Trình Xe Lăn

Trang chinh | Danh Sach An Nhan | Hinh Anh | Cau chuyen (English) | Cau chuyen (tieng Viet) | Contact 

Danh Sách Các Nhà Hảo Tâm Đống Góp Cho Chương Trình Xe Lăn

Đợt 1 (Phân phát tháng 10 2005)

Tên Số Tiền Địa chỉ
Bà Đinh Quỳnh Mai và con 150.00 Montreal Canada
Gia đình Quyền Quỳnh 150.00 Richmond VA, US
Gia đình Học Minh 250.00 Richmond VA, US
Gia đình Dũng Hà 450.00 Seattle WA, US
Ông Vũ Huy Đính 400.00 Richmond VA, US
Cô Vũ Ngọc Diệp 100.00 Richmond VA, US
Gia đình Thông Thuận 150.00 Richmond VA, US
Gia đình Phúc Liễu 150.00 Richmond VA, US
Gia đình Hân Lan 100.00 Richmond VA, US
Gia đình Thanh Diệp 20.00 California, US
Gia đình Lộ Nguyễn 100.00 Richmond VA, US
Tỗng cộng 2020.00

Với sồ tiến này, bà Thúy Hiến và bà Việt nga đóng góp thêm để mua được 34 chiềc xe lăn đủ phát cho Long khánh 20 chiềc, Cà mau 10 chiếc, và La ngà 1 chiếc.


Đợt 2 (Phân phát tháng giêng, 2006)
Tên Số Tiền Địa chỉ
Ông bà Tuấn Anh Lệ Chân 200.00 Canada
Ông bà Lưu Khanh 100.00 California
Ông bà Nguyễn Mộng Khôi 100.00 Seattle, Washington State
Ông bà Hồng Vũ 70.00 Texas
Ông bà Nguyễn Khắc Tiến Tùng và các con 1500.00 Leipzig, Germany
Ông bà Trịnh V. Du 1000.00 Germany
Dũng Hà 100.00 Seattle, WA
Ông bà Nguyễn Quang Lưu 500.00 (tiền Úc) Úc
Ông bà Nguyễn Hiều 200.00 Texas
Một người bạn Thúy Hiền 100.00 (tiền Úc) Texas
Một người bạn Thúy Hiền 200.00 Texas
Ông Hoàng Ngọc Bân 200.00 Seattle, WA
Bạn Thúy Hiền và con 150.00 ??
Tỗng cộng 3820.00 và 600 tiền Úc

Với sồ tiến này, chúng tôi đả mua được 73 chiếc xe lăn và đã phân phồi trước tềt Nguyên Đán Binh Tuầt (tháng 1, 2006).


Đợt 3 (Tháng 2, 2006)
Tên Số Tiền Địa chỉ
Ni cô Đàm Chính 5000.00 USA
Gia đình Đinh Hương 3.000 USA
Chú Tâm An 500.00 USA
Chi Hiến và các con 800.00 Vietnam + USA
Gia đình Phan 5000.00 Richmond, VA
Tỗng cộng 14300.00 và 1 triệu tiền Việt nam

Sồ tiền này dùng để xây nhà trẻ mồ côi ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng nai.


Đợt 4 (2006)
Tên Số Tiền Địa chỉ
Ông bà Đặng văn Đăng 100.00 Texas
Ông bà Phạm Hữu Thăng 70.00 Richmond, VA
Bà Tư 70.00 Richmond, VA
Ông bà Đào Thanh Lâm 35.00 Richmond, VA
Bà Trịnh Thị Minh 100.00 Long beach, CA
Ông bà Nguyễn văn Tám 100.00 San Jose, CA

chúng tôi đã nhận được sự đóng góp của những nhà hão tâm trên và hiện nay chúng tôi tiềp tục kêu gọi tài trợ chương trình xe lăn và nhà trẻ mồ côi.


Trang chinh | Danh Sach An Nhan | Hinh Anh | Cau chuyen (English) | Cau chuyen (tieng Viet) | Contact 

Copyright (c) 2005