Chương Trình Xe Lăn

Trang chinh | Danh Sach An Nhan | Hinh Anh | Cau chuyen (English) | Cau chuyen (tieng Viet) | Contact 

Mục tiêu của Chương Trình Xe Lăn là đóng góp một chút tình thương cho đồng bào ruột thịt bất hạnh ở Việt Nam.

Lịch trình phân phát xe lăn và xây dựng trại mồ côi

Đợt 1

Giao vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 2005. 34 chiếc xe lăn được phát như sau:
  • 23 chiếc cho Long Khánh
  • 1 chiếc cho La Ngà
  • 10 chiếc cho Cà Mau
Vài hình ảnh phát xe trong đợt 1

Đợt 2

Phát trước Tết Nguyên Đán năm 2006 và được phân phối đến các vùng sau:
  • 41 chiếc cho Long Khánh
  • 7 chíêc cho Hốc Môn
  • 15 chiếc cho Ca Mau
  • 10 chiếc An Giang
Vài hình ảnh phát xe trong đợt 2

Đợt 3

Số tiến thu được trong đợt này được dùng để xây nhà trẻ mô côi ở Vĩnh Tân, huyện Vĩnh cữu, tỉnh Đồng nai. Đínk kèm dự án xây dựng của Thiến Viện Vạn Hạnh.

Đợt 4

Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi tài trợ chương trình xe lăn và nhà trẻ mố côi. Xem danh sách đóng góp đợt 4.

Danh sách của các nhà hảo tâm đống góp


Trang chinh | Danh Sach An Nhan | Hinh Anh | Cau chuyen (English) | Cau chuyen (tieng Viet) | Contact 

Copyright (c) 2005